Proszę zanotować: Specyfikacje mogą ulec zmianie. Prosimy o kontakt z Sound Control Technologies w celu uzyskania dat dostępności i formalnych specyfikacji.